مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

هدف از این مبانی نظری نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 104
حجم 107 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

امروزه تفریح و گذران مناسب اوقات فراغت وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری و جسمی واخلاقی افراد بوده و عاملی برای جلوگیری از کج روی ها ی اجتماعی  محسوب می شود.  بنابراین جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این اوقات تحقیقات نسبتاً وسیعی از دیر باز شروع شده و اهمیت موضوع تا اندازه ای است که تحقیقات در زمان حاضر نیز پیگیری شده است و طرح های پژوهشی متعددی درکشور های مختلف جهان وهمچنین در داخل کشور در حال اجرا می باشد.  در پژوهش حاضر نیزبه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت معلمان شهر سیرجان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی93-92 می پردازد.  

 

 

 

در این فصل به بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی  و فرسودگی شغلی و همچنین تحقیقاتی که داخل یا خارج از کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد پژوهش رابطه داشته باشد پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: كليات تحقيق    6
1-1- مقدمه    7
1-2- بیان مساله    11
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    13
1-4-اهداف تحقیق    16
1-5- سؤال های تحقیق    17
1-6- تعریف واژه های تحقیق    18
1-6-1- اوقات فراغت    18
1-6-2- تربیت بدنی    19
1-6-3- ورزش    19
1-6-4- فعالیت های ورزشی    19
1-6-5- فرسودگی شغلی    20
1-6-6- معلمین و دبیران    20
1-6-7- شهر سیرجان    20
1-7- تعریف واژه های عملیاتی تحقیق    20

 

 

فصل دوم:ادبیات وپیشینه  تحقیق    22
2-1- مقدمه    22
2-2- مفهوم اوقات فراغت    22
2-3- اوقات فراغت و چند مفهوم دیگر    25
2-3-1- اوقات فراغت و تفریح    25
2-3-2- اوقات فراغت و بازی    26
2-3-3- اوقات فراغت و بیكاری    27
2-3-4- كاركردهای اوقات فراغت    27
هاشمیان (1382) كاركردهای عمدۀ اوقات فراغت را چنین بیان می‏كند:    28
2-4- اوقات فراغت ازدیدگاه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی    29
2-5- تاریخچه اوقات فراغت در جهان وایران    34
2-6- ویژگیهای اوقات فراغت در عصر حاضر    38
2-7- تقسیم بندی گذران اوقات فراغت    40
جدول(2-1) گونه های مختلف گذران اوقات فراغت (جلالی فراهانی،1390) ص45    43
2-8- اوقات فراغت از دیدگاه اسلام    45
2-9- اوقات فراغت ازدیدگاه صاحب نظران و مکاتب فلسفی    48
2-9-1- اوقات فراغت ازدیدگاه فلسفه رئالیسم    51
2-9-2- اوقات فراغت از دیدگاه پراگماتیسم    51
2-10- ساعات کار و ساعات فراغت    52
2-11-  نظریات دانشمندان    53
هربرت وبر    54
ولفانگ نارشتت    54
اوپاشوسکی    54
2-12-  نظریات مختلف    55
2-13- عوامل موثر برگذران اوقات فراغت    57
2-14- فرسودگی شغلی    57
2-14-1-  تعریف فرسودگی شغلی    60
2-14-2- ابعاد فرسودگی شغلی    61
2-14-3- دلایل فرسودگی شغلی    64
2-15- از خود بیگانگی و فرسودگی شغلی    66
2-16- شیوه‌ پیشگیری‌ از فرسودگی‌ شغلی    67
2-17- شناخت عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی    73
2-18-  پیشینه تحقیق    74
2-18-1-تحقیقات داخلی    75
جدول (2-2) نحوه گذراندن اوقات فراغت كشورهای مختلف جهان    77
2-18-2- تحقیقات خارجی    93
2-19- خلاصه وجمع بندی    97

 

فهرست منابع  


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود

پاورپوینت-الگوهای-تعیین-ارزش-و-اندازه-گیری-سود

پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 1915 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود،
در قالب pptx و در 55 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
مفاهیم سود
مفاهیم اولیه سود
مفاهیم امروزی سود
مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف)
مفهوم سود در سطح رفتاری
دیدگاه چهار مکتب اندیشه در مورد سود
سه نظریه اصلی در اندازه گیری سود
موارد استفاده سود
رویکردهای حاکم بر اندازه گیری سود
رویکرد فعالیت
رویکرد معاملاتی
رویکرد حفظ سرمایه
مفاهیم حفظ سرمایه
ویژگی های قابل اندازه گیری
واحدهای سنجش
مبنای مقایسه وارزیابی
مثالی از الگوهای گوناگون حسابداری
نتیجه گیری


قسمتی از متن پاورپوینت:
تفاوت رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود با رویکرد معاملاتی این است که در این رویکرد، کانون توجه شرح فعالیت های واحد انتفاعی است، در حالی که در رویکرد معاملاتی، گزارش معاملات و رویدادها مد نظر است. به بیان دیگر، براساس رویکرد فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، فرآیند فروش و فرآیند وصول مطالبات ثبت می گردد. به کارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی است، زیرا معاملات و رویدادها، به عنوان مبنایی برای اندازه گیری، نقطه شروع محسوب می شود. هر دو رویکرد از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیت ها، در اندازه گیری سود،مشابه یکدیگرند زیرا، بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند، که همتایی در دنیای واقعی ندارند. اين روش مانند روش معاملات است، با اين تفاوت كه به جاي معاملات، اثر هر فعاليت بردارايي ها و بدهي ها اندازه‌گيري مي‌كند.  ولي چون اثر بسياري از اين فعاليت ها بر دارايي ها و بدهي ها در حال حاضر قابل اندازه‌گيري نمي‌باشد، اين روش تنها از نظر تئوري مطرح بوده و درعمل مطرح نشده است.


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود” می باشد که در حجم 55 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که میتواند به عنوان ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

خرید فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

خرید پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

خرید پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دریافت مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

خرید فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

خرید مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از download

دانلود مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

خرید پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دریافت فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دریافت فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

خرید فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

خرید کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از www

دانلود مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

خرید فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

خرید فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دریافت فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از word

دریافت تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

خرید تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود پروژه پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دریافت مقاله پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود فایل پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

خرید کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

دریافت فایل word پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free

خرید تحقیق پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود از free


مطالب تصادفی

تحقیق سرمت متريال

تحقیق-سرمت-متريال

تحقیق سرمت متريال

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 215
حجم فایل: 1697 کیلوبایت
قیمت: 48000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع سرمت متريال،
در قالب word و در 150 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: تعريف و طبقه‌بندي سرمت‌ها
1-1- مقدمه
1-2- طبقه بندی
1-2-1- سرمت‌های با پایه کاربید
1-2-2- سرمت‌های با پایه‌ی کربونیترید
1-2-3- سرمت‌های با پایه‌ی نیترید
1-2-4- سرمت‌های با پایه‌ی اکسید
1-2-5- سرمت‌های با پایه‌ی بوراید
1-2-6- سرمت‌های محتوی کربن

فصل دوم: تكنيك‌هاي ساخت و تولید سرمت
2-1- مقدمه
2-2-آماده‌سازی پودر
2-3-زینترینگ
2-3-1- مکانیزم زینترینگ فاز مایع
2-3-2- کوره‌ها
2-4- پرس کاری سرد بصورت ایستا
2-5- عمل فشارش هیدرواستاتیک (همه جانبه) سرد
2-5-1- امتیازها و معایب
2-6- روش اکستروژن گرم برای مخلوط‌های پودری سرمت
2-7- نورد پودر
2-8- ریخته‌گری دوغا بی
2-9- فرآیند قالب‌گیری تزریقی(MIM )
2-9-1- کاربردها و مزایای فرآیند MIM برای سرمت‌ها
2-10- فشرده‌سازی داغ ایستا
 2-11- پرس ایزواستاتیک گرم (HIP)
2-12-اکستروژن گرم شمش‌های سرمت
2-12-1- روش‌ها
2-12-2- کاربرد
2-12-3- ترکیب زینترینگ- فشرده‌سازی
2-13- تراوش
2 -14- اتصال و ریزساختار
2-14-1- اتصال
2-14-2-انحلال‌پذیری
2-14-3- رطوبت
2-14-4- ریزساختار
2-14-5- آرایش موقعیت‌های‌سرمت‌ برای بهبود مقاومت در مقابل تغییر شکل و تافش شکست

فصل سوم: انواع سرمت‌ها وکاربردهای آن
3-1 – سرمت‌های اکسیدی
3-1-1 – مقدمه
3-1-2- سرمت‌های اکسید- سیلیکون
3-1-3- سرمت‌های اکسید آلومینیوم
3-1-4- سرمت‌های اکسید منیزیم
3-1-5- سرمت‌های اکسید بریلیوم
3-1-6- سرمت‌های اکسید زیرکونیوم
3-1-7- سرمت‌های اکسید توریوم
3-1-8- سرمت‌های اکسید اورانیوم
3-1-9- سرمت‌های محتوی دیگر اکسیدها
3-1-10- سوپر هادی دمای بالا با زمینه فلزی
3 -2- سرمت‌های کاربید و کربونیترید
3-2-1 – مقدمه
3-2-2 – سرمت‌های کاربید تیتانیم متصل به نیکل
3-2-3 – سرمت‌های کاربید تیتانیم متصل به فولاد
3-2-4- مقایسه‌ی کاربیدهای متصل به فولاد که قابلیت عملیات حرارتی دارند با کاربید تنگستن متصل با کبالت
3-2-5- مقایسه‌ی سرمت‌های کاربید متصل به فولاد با دیگر مواد مقاوم در برابر سایش
3-2-6- سرمت‌های کاربید با آرایش‌های مختلف اتصال فولادی
3-2-7- ساختن سرمت‌های کاربید تیتانیم متصل به فولاد
3-2-8- سخت کردن سرمت‌ها با اتصال فولاد
3 -2 -8 -1- ماشین‌کاری و سایش
3-2-9- سرمت‌های کربونیترید تیتانیم
3-2-9-1 – ویژگی‌ها
3-2-9-2-کاربردها
3-2-10 – سرمت‌های کاربید تنگستن متصل به فولاد
3-2-11 – سرمت‌های کاربید کروم
3-2-11-1 – کاربردها و ویژگی‌ها
3-2-12 – دیگر سرمت‌های بر پایه‌ی کاربید
3-2-13- سرمت‌های کاربید سیلیسیم- آلومینیوم
3-2-14- سرمت‌های کاربید آلومینیوم- بور
3 -3 – سرمت‌های بورید
3-3-1 – مقدمه
3-3-2 – سرمت های بورید زیرکونیوم
3 -3 -4 – سرمت‌های بورید مولیبدن
3-3-5 – دیگر سرمت‌های نسوز (دیرگداز)
3-3-5-1 – سرمت‌های نیتریدی و کربونیتریدی

فصل چهارم: روش تحقیق
4 -1- مقدمه
4 -2- تولید سرمت‌های کاربید تیتانیوم زمینه فولاد ریل
4-3- تولید سرمت‌های کاربید سیلیسیوم- آلومینیوم

فصل پنجم: نتایج و بحث
5-1- مقايسه مقاومت به سايش نمونه سرمتي با نمونه AL-Si و Al خالص
5-2- مقايسه خواص مكانيكي AL خالص و AL-Si با سرمت كاربيد سيليسيم- آلومينيوم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق سرمت متريال از download

خرید فایل word تحقیق سرمت متريال از download

دریافت فایل pdf تحقیق سرمت متريال از download

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از download

خرید پروژه تحقیق سرمت متريال از download

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از download

دریافت نمونه سوال تحقیق سرمت متريال از download

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از download

خرید پروژه تحقیق سرمت متريال از download

دانلود مقاله تحقیق سرمت متريال از download

دریافت مقاله تحقیق سرمت متريال از download

خرید فایل تحقیق سرمت متريال از download

دانلود تحقیق تحقیق سرمت متريال از download

خرید مقاله تحقیق سرمت متريال از download

دانلود فایل pdf تحقیق سرمت متريال از download

دانلود مقاله تحقیق سرمت متريال از www

خرید پروژه تحقیق سرمت متريال از www

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از www

دریافت فایل word تحقیق سرمت متريال از www

خرید نمونه سوال تحقیق سرمت متريال از www

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از www

دریافت فایل word تحقیق سرمت متريال از www

دانلود فایل word تحقیق سرمت متريال از www

خرید فایل تحقیق سرمت متريال از www

دانلود تحقیق تحقیق سرمت متريال از www

دریافت فایل pdf تحقیق سرمت متريال از www

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از www

خرید کارآموزی تحقیق سرمت متريال از www

دانلود فایل pdf تحقیق سرمت متريال از www

دانلود کارآموزی تحقیق سرمت متريال از www

دانلود مقاله تحقیق سرمت متريال از pdf

دریافت پروژه تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق سرمت متريال از pdf

خرید فایل تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق سرمت متريال از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از pdf

خرید تحقیق تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از pdf

دریافت تحقیق تحقیق سرمت متريال از pdf

خرید فایل تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از pdf

خرید فایل تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق سرمت متريال از word

دریافت فایل تحقیق سرمت متريال از word

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از word

خرید نمونه سوال تحقیق سرمت متريال از word

دانلود تحقیق تحقیق سرمت متريال از word

دانلود تحقیق تحقیق سرمت متريال از word

خرید فایل word تحقیق سرمت متريال از word

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از word

دریافت فایل تحقیق سرمت متريال از word

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از word

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از word

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از word

دریافت فایل تحقیق سرمت متريال از word

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از word

دانلود کارآموزی تحقیق سرمت متريال از word

دریافت تحقیق تحقیق سرمت متريال از free

دانلود مقاله تحقیق سرمت متريال از free

دانلود فایل pdf تحقیق سرمت متريال از free

خرید تحقیق تحقیق سرمت متريال از free

دانلود پروژه تحقیق سرمت متريال از free

دریافت کارآموزی تحقیق سرمت متريال از free

دانلود فایل word تحقیق سرمت متريال از free

دریافت مقاله تحقیق سرمت متريال از free

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از free

دانلود فایل تحقیق سرمت متريال از free

دریافت فایل pdf تحقیق سرمت متريال از free

خرید کارآموزی تحقیق سرمت متريال از free

دانلود کارآموزی تحقیق سرمت متريال از free

دریافت فایل word تحقیق سرمت متريال از free

خرید تحقیق تحقیق سرمت متريال از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب

پاورپوینت-بررسی-سابقه-برنامه-ریزی-منطقه-ای-در-ایران-قبل-از-انقلاب

پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 105
حجم فایل: 636 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل ازانقلاب،
در قالب ppt و در 105 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

برنامه ریزی منطقه ای و برنامه عمرانی اول (1334-1327)
برنامه ریزی منطقه ای و برنامه عمرانی دوم (1335-1341)
برنامه ریزی منطقه ای و برنامه سوم عمرانی (1342-1346)
برنامه ریزی منطقه ای و برنامه چهارم عمرانی (1351-1347)
برنامه پنجم عمرانی (1352-1356)
برنامه ریزی منطقه ای و برنامه عمرانی ششم (1357-1361)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل از انقلاب از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

پاورپوینت-درآمد-انحرافات-فروش-و-تجزیه-و-تحلیل-سودآوری-مشتری

پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 573 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری،
در قالب pptx و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

روش های تخصیص درآمد
روش منفرد تخصیص درآمد
روش های تفاضلی تخصیص درآمد
سایر روش های تشخیص درآمد
اجزای انحرافات حجم فروش
انحرافات ترکیب فروش و مقدار فروش
انحراف سهم بازار و انذازه بازار
درآمد های مشتری و هزینه های مشتری
تجزیه و تحلیل هزینه های مشتری
گروه سلسله مراتب هزینه مشتری
هزینه مشتری
تهیه گزارش سودآوری مشتری
گرایش فرآیند به سوی تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
کاربرد تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
کاربرد تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
جلوه های سود آوری مشتری
ارزیابی ارزش مشتری
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
انحرافات قیمت و کارایی مواد مستقیم


قسمتی از متن پاورپوینت:
کاربرد تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
1. ماهیت سیاست های قیمت گذاری
2. تمدید و تعدیل قراردادهای مشتریان
3. هدایت سیاست های مربوط به روابط با مشتریان
4. اثرگذاری به کنترل هزینه های مشتریان …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری” می باشد که در حجم 17 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

خرید فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

خرید پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

خرید پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دریافت مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

خرید فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

خرید مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از download

دانلود مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

خرید پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دریافت فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دریافت فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

خرید فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از www

دانلود مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

خرید فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

خرید فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

خرید فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دریافت فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

خرید فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دریافت فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دریافت فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

خرید تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود پروژه پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دریافت مقاله پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود فایل پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

دریافت فایل word پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free

خرید تحقیق پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 74
حجم 6 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم تشخیص نفوذ

 
 
 
 
 

1-1-                   مروری بر سیستم­های تشخیص نفوذ

تشخیص نفوذ عبارت است از تحلیل بی درنگ داده­های شبکه به منظور تشخیص و ثبت و اخطار به هنگام بروز حملات و یا اقدامات مخرب امنیتی. در عمل انواع مختلفی از روش­های تشخیص حمله وجود دارد که با توجه با انواع مختلف اقدامات درون شبکه قادر هستند اقدامات مخرب و نفوذی را کشف کنند. در عین این سیستم­ها از بخش­های مختلفی تشکیل شده­اند و به طرق مختلفی این اجزا می­توانند در کنار هم قرار گیرند و عملکرد خاصی را­ایجاد کنند.

در این بخش به ارائه چارچوب کلی در مورد امنیت شبکه و سیستم­های کامپیوتری می­پردازیم. ابتدا انواع حملات و تهدیدهای موجود در شبکه­های کامپیوتری را طبقه بندی می­کنیم. سپس به طبقه بندی سیستم­های تشخیص نفوذ از حیث ساختار می­پردازیم. در نهایت هم در مورد تکنولوژی­های تشخیص نفوذ و کارکردهای مختلف این ابزارها در مدیریت و حفظ امنیت و نظارت بر شبکه­های کامپیوتری بحث می­کنیم.

1-1-1-      انواع حملات شبکه

انواع حملات با توجه به حمله کننده به این شرح است:

1-1-1-1-   انواع حملات شبکه­ای با توجه به طریقه حمله

یک نفوذ به شبکه معمولا یک حمله قلمداد می­شود. حملات شبکه­ای را می­توان بسته به چگونگی انجام آن به دو گروه اصلی تقسیم کرد. یک حمله شبکه­ای را می­توان با هدف نفوذگر از حمله توصیف و مشخص کرد. این اهداف معمولا از کار انداختن سرویس ( DoS) یا دسترسی غیر مجاز به منابع شبکه است.

·         حملات از کار انداختن سرویس: در این نوع حملات مهاجم استفاده از سرویس ارائه شده توسط ارائه کننده خدمات برای کاربرانش را مختل می­کند. در این حملات حجم بالایی از درخواست ارائه خدمات به سرور فرستاده می­شود تا امکان خدمات رسانی را از آن بگیرد. در واقع سرور به پاسخگویی به درخواست­های بی شمار مهاجم مشغول می­شود و از پاسخگویی به کاربران واقعی باز می­ماند.

·         حملات دسترسی به شبکه: در این نوع از حملات نفوذگر امکان دسترسی غیر مجاز به منابع شبکه را پیدا می­کند و از این امکان برای انجام فعالیت­های غیر مجاز و حتی غیر قانونی استفاده می­کند. برای مثال از شبکه به عنوان مبدا حملات DoS  خود استفاده می­کند تا در صورت شناسایی مبدا، خود گرفتار نشود. دسترسی به شبکه را می­توان به دو گروه تقسیم کرد.

o       دسترسی به داده: در این نوع دسترسی، نفوذگر به داده موجود بر روی اجزا شبکه دسترسی غیر مجاز پیدا می­کند. حمله کننده می­تواند یک کاربر داخلی یا یک فرد خارج از مجموعه باشد. داده­های ممتاز و مهم معمولا تنها در اختیار بعضی کاربران شبکه قرار می­گیرد و سایرین حق دسترسی به آنها را ندارند. در واقع سایرین امتیاز کافی را جهت دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارند، اما می­توان با افزایش امتیاز به شکل غیر مجاز به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کرد. این روش به تعدیل امتیاز[1] مشهور است.

o       دسترسی به سیستم: این نوع حمله خطرناک­تر و بدتر است و طی آن حمله کننده به منابع سیستم و دستگاه­ها دسترسی پیدا می­کند. این دسترسی می­تواند شامل اجرای برنامه­ها بر روی سیستم و به کارگیری منابع آن در جهت اجرای دستورات حمله کننده باشد. همچنین حمله کننده می­تواند به تجهیزات شبکه مانند دوربین­ها، پرینترها و وسایل ذخیره سازی دسترسی پیدا کند. حملات اسب ترواها، حمله تست همه حالات ممکن[2] و یا استفاده از ابزارهایی جهت تشخیص نقاط ضعف یک نرم­افزار نصب شده بر روی سیستم از جمله نمونه­های قابل ذکر از این نوع حملات هستند.

فعالیت مهمی که معمولا پیش از حملات DoS و دسترسی به شبکه انجام می­شود، شناسایی[3] است. یک حمله کننده از این فاز جهت یافتن حفره­های امنیتی و نقاط ضعف شبکه استفاده می­کند. این کار می­تواند به کمک بعضی ابزارهای آماده انجام پذیرد که به بررسی درگاه­های باز  و در حال کار رایانه­های موجود بر روی شبکه می­پردازند و آمادگی آنها را جهت انجام حملات مختلف بر روی آنها بررسی می­کنند.

1-1-1-2-   انواع حملات شبکه­ای با توجه به حمله کننده

حملات شبکه­ای را می­توان با توجه به حمله کننده به چهار گروه تقسیم کرد:

·         حملات انجام شده توسط کاربر مورد اعتماد ( داخلی ): این حمله یکی از مهمترین و خطرناک­ترین نوع حملات است، چون از یک طرف کاربر به منابع مختلف شبکه دسترسی دارد و از طرف دیگر سیاست­های امنیتی معمولا محدودیت­های کافی درباره این کاربران اعمال نمی­کنند.

·         حملات انجام شده توسط افراد غیر معتمد ( خارجی): این معمولترین نوع حمله است که یک کاربر خارجی که مورد اعتماد نیست شبکه را مورد حمله قرار می­دهد. این افراد معمولا سخت­ترین راه را پیش رو دارند زیرا بیشتر سیاست­های امنیتی درباره این افراد تنظیم شده­اند.

·         حملات انجام شده توسط مهاجم­های بی تجربه: بسیاری از ابزارهای حمله و نفوذ بر روی اینترنت وجود دارند. درواقع بسیاری از افراد می­توانند بدون تجربه خاصی و تنها با استفاده از ابزارهای آماده برای شبکه­ایجاد مشکل کنند.

·          حملات انجام شده توسط کاربران مجرب: مهاجم­های با تجربه و حرفه­ای در نوشتن انواع کدهای خطرناک متبحرند. آنها از شبکه و پروتکل­های آن و همچنین از انواع سیستم­های عامل آگاهی کامل دارند. معمولا این افراد ابزارهایی تولید می­کنند که توسط گروه اول به کار گرفته می­شوند. آنها معمولا پیش از هر مرحله، آگاهی کافی درباره هدف خود و آسیب پذیری­های آن کسب می­کنند.

1-1-2-      مکمل­های سیستم­های تشخیص نفوذ در برقراری امنیت

 همانطور که گفته شد، سیستم­های تشخیص نفوذ به عنوان یکی از راه کارهای برقراری امنیت در شبکه­های کامپیوتری مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر این سیستم­ها یکی از فناوری­های مورد استفاده برای برقراری امنیت هستند و از گذشته سیستم­های دیگری به صورت مکمل در کنار این سیستم­ها برای برقراری امنیت استفاده می­شدند که هر کدام جایگاه خاصی در برقراری امنیت دارند. در اینجا به معرفی دیواره آتش، سازوکارهای رمزنگاری و تایید هویت و نیز لیست­های کنترل دسترسی می­پردازیم. [27]

1-1-2-1-   دیواره آتش[4]

دیواره آتش به عنوان یکی از قدمی­ترین و شناخته­شده ترین راه حل­های مقابله با نفوذ در شبکه­های کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته است. دیواره آتش می­تواند بر اساس تنظیمات مدیر سیستم، انواع سیاست­های امنیتی را اعمال کند. از جمله تعیین جریان­های مجاز، تعیین امکان برقراری ارتباطات از بیرون شبکه و نیز تعیین سرویس­های مجاز برای کاربران خارج از شبکه. در حالت کلی دو نوع سیاست عمده در دیواره­های آتش مورد استفاده قرار می­گیرد:

·         امکان عبور به ارتباطاتی که به طور صریح منع نشده­اند.

·         جلوگیری از تمام ارتباطات و جریان­ها مگر آن­هایی که به طور صریح برای آنها مجوز وجود دارد.

نوع دوم بیشتر مورد استفاده است ولی با وجود استفاده از چنین سیاستی حمله کننده می­تواند از همین روزنه­های تعریف شده به سیستم آسیب برساند. برای مثال دیواره آتشی که اجازه عبور  ترافیک وب را بر روی درگاه 80 می­دهد، این امکان را فراهم می­کند تا حمله کننده در پوشش ترافیک وب با­ایجاد ارتباطات زیاد میانگیر[5] سرور را پر کند و یا با مشغول کردن منابع آن امکان سرویس دهی آن را از بین ببرد، چیزی که به عنوان حملات جلوگیری از سرویس­دهی شناخته می­شود.

یکی از تفاوت­های دیگری که بین سیستم­های تشخیص نفوذ و دیواره­های آتش وجود دارد این است که دیواره آتش معمولا در نقطه دسترسی شبکه قرار می­گیرد و جریان­های وارد شونده و یا خارج شونده از شبکه در صورت امکان از آن عبور می­کنند. این در حالی است که سیستم­های تشخیص نفوذ به عنوان اجزایی منفعل در شبکه عمل می­کنند و مسئولیت پاسخ­دهی مربوط به سیستم­های پاسخ در برابر حمله است ( این پاسخ بر اساس معیارهای مختلف به منظور بهینه سازی پارامتر­های در دسترس بودن سیستم برای کاربران در مقابل حفظ امنیت آن، پاسخ مورد نظر در مقابل اقدامات مشکوک را تعیین می­کنند). سیستم­های تشخیص نفوذ با حسگرهای خود ترافیک شبکه را پویش می­کنند و انواع محدودی از آن وجود دارند که برای کاربری در نقاط دسترسی شبکه مثل مسیریاب­ها [6]مورد استفاده قرار می­گیرند.

یکی از روش­هایی که سیستم­های تشخیص نفوذ به همراه دیواره آتش مورد استفاده قرار می­گیرند این است که حسگر در نقاط خارج از شبکه قبل از دیواره آتش، در ناحیه به اصطلاح « غیر نظامی » قرار گیرند و تمام ارتباطات وارد شونده به شبکه را پویش کنند. همچنین سیستم تشخیص نفوذ می­تواند ارتباطات درون شبکه را پویش کند و بر اساس رخدادهای  در جریان سیاست امنیتی دیواره آتش را تعیین کند.

1-1-2-2-   ساز و کارهای رمزنگاری و تایید هویت

رمزنگاری یکی از معمول­ترین و موثرترین راه کارهای حفظ امنیت اطلاعات می­باشد. این مکانیزم قادر است انتقال نقطه به نقطه مطمئن را برای اطلاعات فراهم کند. این انتقال می­تواند بین مشتری­ها و یا سرورها و مسیریاب­ها نیز باشد. با این حال رمزنگاری نمی­تواند به تنها راه حفظ امنیت بدل شود.

فرض کنید یک سرور وب با استفاده از رمزنگاری قصد حفظ امنیت را داشته باشد (با استفاده از پروتکل لایه انتقال  SSL). این رمزنگاری برای کاربرانی که فقط قصد مرور صفحات را دارند کاری بی فایده خواهد بود. از طرفی خطرات دیگری این سرور را تهدید می­کند. با پیدا شدن یک شکاف امنیتی در شبکه اطلاعات موجود در دیسک می­توانند در معرض تهدید حمله کننده واقع شوند. همچنین درمورد حملات DoS سیستم بی دفاع است. درمورد مکانیزم­های تصدیق هویت هم باید گفت استفاده از رمز عبور نمی­تواند در مورد کاربرانی که رمز عبور ضعیف دارند خیلی کارساز باشد.

1-1-2-3-   لیست­های کنترل دسترسی

لیست­های کنترل دسترسی مجموعه قوانینی هستند که دیواره­های آتش و مسیریاب برای محدود کردن عبور ترافیک و دسترسی­های خاص مورد استفاده قرار می­دهند. این لیست­ها به تنهایی قابلیت مقابله با حملات را ندارند، بلکه بر اساس سیاست امنیتی می­توان این لیست­ها را به دیواره آتش و مسیریاب­ها اعمال کرد و بر اساس آن می­توان جلو دسترسی محدوده خاصی از آدرس­های IP را به سرویس­های خاص گرفت. همچنین دیواره­های آتش و مسیریاب­ها می­توانند از طرف مدیر سیستم به نحوی پیکربندی شوند که نسخه­های گزارشی مربوط به فعالیت­های انجام شده، ارتباطات بلوکه شده و دیگر هشدارهای صادره را ارائه کنند.[1] Privilege Escalation

[2] Brute Force

[3] Reconnaissance

[4] Firewall

[5] Buffer

[6] Routers

 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل دوم: تعاریف و پیش نیازها
2-1- مقدمه
2-2- مروری بر بدافزارها
2-2-1- سیر تكاملی ویروس های رایانه ای
2-2-2- بدافزار چیست؟
2-2-2-1- كرم
2-2-2-2- ویروس
2-2-2-3- تروجان
2-2-2-4- تروجان دسترسی از راه دور
2-2-2-5- روتكیت
2-3 مروری بر سیستم های تشخیص نفوذ
2-3-1- انواع حملات شبکه
2-3-1-1- انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله
2-3-1-2- انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده
2-3-2- مکمل های سیستم های تشخیص نفوذ در برقراری امنیت
2-3-2-1- دیواره آتش
2-3-2-2- ساز و کارهای رمزنگاری و تایید هویت
2-3-2-3- لیست های کنترل دسترسی
2-3-3- انواع سیستم های تشخیص نفوذ
2-3-3-1- سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان
2-3-3-2- سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه
2-3-3-3- سیستم های توزیع شده
2-3-4- انواع روش های تشخیص حمله
2-3-4-1 روش های مبتنی بر امضا
2-3-4-2 روش های تشخیص حمله مبتنی بر ناهنجاری
2-3-4-3- روش های مبتنی بر تحلیل حالت پروتکل ارتباطی
2-3-5- تکنولوژی های سیستم های تشخیص نفوذ
2-3-5-1- اجزای سامانه های تشخیص نفوذ
2-3-5-2- ساختار و همبندی اجزای سیستم تشخیص نفوذ
2-3-5-3- عملکرد امنیتی سیستم های تشخیص نفوذ
2-3-5-4- قابلیت های مدیریتی ابزارهای تشخیص نفوذ
2-3-6- ویژگی های ابزار تشخیص نفوذ ایده آل
2-3-6-1- دقت بالا، نرخ تشخیص بالا و کم بودن هشدارهای نادرست
2-3-6-2- نحوه واکنش و ایجاد هشدار و کار با IDSهای دیگر
2-3-6-3- قابلیت های پیکربندی و تنظیمات فاز نصب و سازگاری با شرایط سیستم
2-3-6-4- امکان اعمال سیاست امنیتی در نسخه امنیتی یا با استفاده از قوانین کارآمد
2-3-6-5- مقیاس پذیری و توزیع پذیری
2-3-6-6- اجرای مداوم و تحمل پذیری خطا
2-3-6-7- قابلیت تشخیص حملات دیده نشده
2-3-6-8-  بهره وری و عملکرد مناسب
2-3-6-9- کار با حداقل سربار و امکان بررسی عملکرد و  بهره وری ابزار تشخیص نفوذ
 
فصل سوم : پیشینه تحقیق
3-1- ترکیب فیلترینگ و روش های آماری برای تشخیص ناهنجاری
3-2- تجزیه و تحلیل سیگنال ناهنجاری های ترافیک شبکه
3-3- یک چارچوب سیستم های تشخیص نفوذ مشارکتی برای شبکه های محاسبات ابری
3-4- شناسایی حمله در ابر 79
3-5- سیستم های تشخیص نفوذ و مدیریت ورودی چند سطحی در محاسبات ابری
3-6- جایگذاری یک NIDS در یک محیط محاسبات ابری
3-7- ابرهای دو قلو: یک معماری برای محیط ابری امن
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران

پاورپوینت-مبانی-برنامه-ریزی-روستایی-در-ایران

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 662 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران،

در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم برنامه ریزی روستایی در ایران
جایگاه روستا در زنجیره برنامه ریزی
روستا و روستاییان و توسعه روستایی
توسعه روستایی مستلزم چیست؟
ضرورت برنامه ریزی روستایی در ایران
ویژگی های نظام برنامه ریزی در ایران و جایگاه روستا در این نظام 
پیامد تمرکز گرایی و اثرات نامطلوب آن در توسعه روستاهای ایران
سازماندهی و گردشکار برنامه ریزی در ایران     
جامعه مشمول برنامه ریزی روستایی
شرایط موفقیت برنامه های روستایی
مسایل و مشکلات مربوط به فضای برنامه ریزی
مسایل و مشکلات در تهیه و تنظیم برنامه
مسایل و مشکلات دراجرا، نظارت و تصحیح برنامه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

خرید فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

خرید پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

خرید پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دریافت مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

خرید فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

خرید مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از download

دانلود مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

خرید پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دریافت فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دریافت فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

خرید فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

خرید کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از www

دانلود مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

خرید فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

خرید فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دریافت فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از word

دریافت تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

خرید تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود پروژه پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دریافت مقاله پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

خرید کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

دریافت فایل word پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free

خرید تحقیق پاورپوینت مبانی برنامه ریزی روستایی در ایران از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك)

پاورپوینت-استاندارد-حسابداري-شماره-29-(فعاليت-هاي-ساخت-املاك)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 728 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك)،
در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

دامنه کاربرد
ارزش نسبي فروش
فعاليت هاي ساخت املاك
واحد ساختماني
زمين هاي نگهداري شده براي ساخت املاك
مخارج ساخت املاك
مخارج تحصيل زمين
مخارج تامین مالی
درآمد و هزينه هاي ساخت املاك
فسخ معامله فروش
مشوق هاي فروش
واحدهاي ساختماني تكميل شده آماده براي فروش


قسمتی از متن پاورپوینت:
مخارج ساخت املاك بايد دربرگيرنده تمام مخارجي باشد كه:
1-  به طور مستقيم به فعاليت هاي ساخت قابل انتساب است يا
2- بتوان آن را بر مبنايي منطقي به فعاليت ها تخصيص داد.
مخارج فعاليت هاي ساخت املاك بايد شامل موارد زير باشد:
الف. مخارج تحصيل زمين،
ب. مخارج مستقيم فعاليت هاي ساخت املاك، و
ج. مخارج مشترك قابل انتساب به فعاليت هاي ساخت املاك …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) ” می باشد که در حجم 25 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

خرید فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

خرید پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

خرید پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دریافت مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

خرید فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

خرید مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از download

دانلود مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

خرید پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دریافت فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دریافت فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

خرید فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از www

دانلود مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

خرید فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

خرید فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

خرید فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دریافت فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

خرید فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دریافت فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دریافت فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

خرید تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود پروژه پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دریافت مقاله پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

دریافت فایل word پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free

خرید تحقیق پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليت هاي ساخت املاك) از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 56
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند

 
 
 
 
 
 
مقدمه 
نقش و اهمیت برندسازی از زمان های قبل از انقلاب صنعتی نیـز شناخته شده بود.شواهدی وجود دارد که ثابت می کند در قرون 18 و 19 نیز بنگاه های اقتصادی و تولیدی برای کسب شهرت و فروش محصولات خود در بازار رقابتی آن دوره،به برند سازی روی آورده بودند.بازاریابان مدرن،چه بازاریابان سمت عرضه و چه بازاریابان سمت تقاضا، علاقه بیشتری بـه بحث برند سازی نشان داده اند . 
 
نقش و تأثیر برند سازی نیز از دهه های 40 و 50 میلادی به صورت نظـا مند تا کنون بررسی و مطالعه شده است.علاقه شدید پژوهشگران به این بحث در دهه های 60 و70 نیز ادامه یافت و باعث شد که این حوزه به یکی از داغ-ترین حوزه های پژوهشی تبدیل شود.یکی از دلایل تبدیل شدن «برند سازی» به یکی از مهمترین و داغ ترین مباحث روز دهه های 80 و90، می تواند تغییر شرایط بازار باشد که در نتیجه آن برندهای ملی بازار خود را به نفع برندهای خصوصی از دست دادند و پژوهشگران حوزه های دانشگاهی مدیریت، به بررسی این پدیده و همچنین بسط برندها پرداختند.  
 
همانطور که قبلاً هم ذکر شد به دلیل هزینه های بسیار بالا و ریسک زیاد معرفی یک محصول جدید به بازار، کسب و کارها برای گسترش تجارت خود و ورود به بازار محصولات جدید اغلب به بسط همان برندهای ثبت شده ی موجودشان می پردازند. بسط برند به کارگیری یک برند ثبت شده در یک رده محصول برای استفاده از آن در رده دیگری از محصولات است (Salinas & Perez, 2009). بازاریابان باید به فرایند بسط برند، خصوصاً از دیدگاه مشتریان، اشراف کامل داشته باشند و مکانیسم تصمیم گیری مشتریان در ارزیابی بسط برند و فاکتورهای مؤثر بر این فرآیند را بشناسند.  
 
آکر و کلر (1990) به این نتیجه رسیدند که چند شرط اساسی برای پذیرفته شدن بسط یک برند از سوی مشتریان وجود دارد که شامل موارد زیر می شوند:  
 
1. مشتریان نظر مثبت و رویکردی طرفدارانه نسبت به برند مادر داشته باشند. 
2. این دیدگاه و رویکرد مثبت را بتوان به بسط برندهای آن برند مادر نیز تعمیم داد. 
 
3. موارد منفی برای بسط برند به وجود نیاید و از برند مادر هم به آن منتقل نشود(Aaker & Keller, 1990).با این حال سه شرط ذکر شده، برخی از ظرافت های فرایند انتخاب برند و زمینه های لازم برای آن را نادیده گرفته است.کنکاش در ادبیات برند سازی که در پی می آید،ما را به این نکته رهنمون می شود کـه فرایند ارزیابی بسط برند تحت تأثیر عوامل چندی شامل کالا، شرکت، بازار و ویژگیهای منحصر به فرد آن برند قرار دارد.این عوامل از این رو اهمیت می یابند که ممکن است شرایط ذکر شده برای بسط دادن برند نیز کاملاً برآورده شود، اما به دلیل تأثیر عوامل زمینه ای دیگر، بسط برند نتواند موفق عمل کند.با توجه به این مطلب دو سوال اساسی به ذهن متبادر می شود:  
 

1. فرایند ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش از برند مادر به برند بسط داده شده چگونه است؟ 

2. چه عواملی بر فرایند تعمیم نگرش از برند اصلی به بسط برند تأثیرگذار هستند؟ 

 
 
 
 

ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش  

برای معرفی یک بسط برند به بازار رقابتی شناخت  فرآیند تصمیم گیری مشتریان و نیز فرآیند ارزیابی بسط این برندها ضروری به نظر می رسد. پژوهشگران چندین توضیح تئوریک را برای نحوه تعمیم نگرش مشتریان از برند مادر، بسط آن و عوامل مؤثر بر این فرآیند ارائه داده اند.با وجود اینکه خود شکل گیری این نگرش ها هم از اهمیت به سزایی برخوردار است، دغدغۀ اصلی در اینجا شناخت نحوه ی تعمیم نگرش از یک برند تثبیت شده به بسط آن برند در یک طبقه محصول جدید و شناسایی عوامل مؤثر بر این تعمیم نگرش است.  
 
چند فرآیند شناخته شده توسط پژوهشگران مختلف در پی می آید:  
 

تعمیم معنایی، تعمیم احساسی و تئوری های تناسب و طبقه بندی  

از میان این تئوری های تناسب و طیقه بندی، مرسوم ترین چارچوب هایی بوده اند که برای توضیح فرآیند تعمیم نگرش در ارزیابی بسط برند به کار گرفته شده اند.  
به علاوه فاکتورهای مهم دیگری نیز وجود دارند که تأثیر آن ها بر فرآیند تعمیم نگرش بررسی و اثبات شده اسـت. 
عواملی مثل سبد برند اصلی یا تعداد و نوع کالاهایی که با یک نام برند وجود دارند،ویژگی های شخصی مشتریان، تصویر شرکت، متغیرهای آمیخته بازاریابی مثل قیمت، توزیع و جایگاه یابی بسط برندها.  
 
تعداد پژوهش هایی که از مفهوم «تعمیم معنایی» در شناخت فرایند تعمیم نگرش از یک برند به بسط آن استفاده کرده اند انگشت شمارند.مفهوم تعمیم معنایی برگرفته از پژوهش هایی در روانشناسی زبان است کـه بر اساس آن اگر دو چیز ،کالا، شیء، مفهوم و… ،نام مشترکی داشته باشند بدون توجه به تفاوت های فیزیکی شان به شکلی مشابه مورد قضاوت قرار می گیرند.بر این اساس کربی (1967) این فرضیه را پیشنهاد کرد:  
 
«اگر دو یا چند کالای غیر مشابه فقط نام مشترکی داشته باشند، معنا بین آن ها انتقال می یابد و تعمیم داده مـی شود ».(Kurby, 1967)
بر خلاف این فرضیه، پژوهش کربی (1967) نشان داد که تعمیم نگرش تنها از طریق نام های برند صورت نمی گیرد و بنابراین این فرضیه رد شد.این نتایج دور از انتظار هم نبودند زیرا فرضیه ی تعمیم معنایی، رویکردی بسیار ساده انگارانه به فرآیند تعمیم نگرش داشت و نقش دیگر مؤلفه ها مثل تأثیر شهرت برند مادر و مفهوم «تناسب» را نادیده انگاشته بود.اکثر قریب به اتفاق پژوهش های انجام شده در مقوله بسط برند،متفق القول نشان می دهندکه فرآینـد ارزیابی بسط برند فرایندی پیچیده است و افراد هنگام تصمیم گیری در مورد این ارزیابی، تحت تأثیر عوامل متعددی هستند.  
 
فرآیند دیگری که در مورد بحث تعمیم نگرش وجود دارد فرآیند تعمیم احساسی برند مادر بـه بسط برندهایش است. بر اساس این فرایند، افراد احساس کلی را که در طول زمان نسبت به یک برند پیدا کرده اند، به هر چیزی مرتبط با آن برند، بدون توجه به شباهتها و تفاوتهای ظاهری تعمیم می دهند.با این حال نتایج این پژوهش ها نشان می دهند که ممکن است مشتریان نسبت به یک برند احساس مثبت داشته باشند،اما به خاطر این که تعمیم های احساسی نیز فارغ از زمینه ی میزان آگاهی و اطلاعات افراد نیست،نتوانند این حس را به کالاهای غیر مشابه با برند مادر تعمیم دهند. بنابراین اگر تعمیم احساسی فرآیندی بود که از آن طریق نگرش افراد نسبت به برند مادر به بسط برندهای آن نیز تعمیم می یافت آنگاه می بایست همه بسط برندهای آن برند اصلی، جدای از شباهت یا تفاوت ها ی ظاهری با برند مادر به صورت کاملاً مشابه ارزیابی می شدند؛در حالی که برخی از بسط برندها مطلوب تر از برخی دیگر ارزیابی می شوند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرآیند ارزیابی بسط یک برند پیچیده تر از در نظر گـرفتن تنها یک فرآیند تعمیم احساس است و باید عوامل بیشتری را در آن دخیل دانست.  
 
هر چه قدر شباهت کالای جدید به محصول تثبیت شده موجود بیشتر باشد،احساسات مثبت یا منفی نسبت به برند موجود راحت تر به کالای جدید منتقل خواهد شد.  
بوش و لاکن(1991)از پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که تعمیم احساس نسبت به یک برند به بسط آن، نه تنها تحت تأثیر قضاوت در مورد شباهت های ظاهری دو محصول است بلکه خود نیز از سطوح مختلفی از شدت برخوردار است(Boush & Loken, 1991).  و در آخر، تئوری های طبقه بندی از مرسوم ترین تئوری ها برای درك و توضیح فرایند تعمیم نگرش از یک برند بـه بسط آن برند است. 
 
 پژوهش هایی که بر این اساس انجام گرفته اند، این گونه نتیجه گیری می کنند که مشتریان، یک بسط برند را زمانی مطلوب ارزیابی می کنند که با برند مادر «تناسب» داشته باشند.در این میان تعدادی معیار نیز برای مفهوم تناسب و در نتیجه افزایش مطلوبیت ارزیابی بسط برند ذکر شده است.این معیارهای تناسب دامنه ای از تناسب ویژگی ها ی فیزیکی کالا تا سازگاری مفهوم برند را در بر می گیرد.بین علمای بازاریابی این اجماع وجود دارد که تناسب مثبت میان یک برند و برند مادر باعث ارزیابی مثبت تر بسط برند می شود.  
معیار تناسب، برای درك فرآیند تعمیم نگرش از تئوری های طبقه بندی استخراج شده و به  کار گرفته شده است . بنابراین به طور خلاصه نقاط عطف اصلی در توسعه ادبیات طبقه بندی که اساس و پایه فرآیند تعمیم نگرش را شکل می دهد در ادامه توضیح داده خواهد شد.  
 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند

چکیده 1
مقدمه 10

مبانی نظری پژوهش بسط برند

2-14 بسط برند 35
2-15 ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش 37
2-16 تناسب درک شده از برند 39
2-16-1 فرآیند طبقه بندی و معیارهای تناسب 41
2-17 تناسب محصول با طبقه و ارزیابی بسط برند 43
2-17-1 ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط آن 45
2-18 تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر 47
2-19 نوگرایی مصرف کننده نسبت به مصول 50
2-20 مزایای بسط برند 50
 

2-21 مروری بر تحقیقات پیشین :پیشینه تحقیق بسط برند

2-21-1 تحقیقات خارجی 52
2-21-2 تحقیقات داخلی 57
2-22 مدل مفهومی 61
2-23 شرکت فرآرده های لبنی کاله 62
منابع
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

پاورپوینت-سيستم-مديريت-امنيت-اطلاعات-(isms)

پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 81
حجم فایل: 1031 کیلوبایت
قیمت: 17000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)،
در قالب ppt و در 81 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ISMS چيست؟
حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان
علل بروز مشكلات امنيتی
ضعف فن آوری
ضعف پيكربندی
ضعف سياست ها
استانداردهاي ISMS
استاندارد BS7799 موسسه استاندارد انگليس
استاندارد ISO/IEC 17799 موسسه بين‌ المللي استاندارد
ISO/IEC TR13335
مهندسي امنيت
تعريف مهندسي امنيت
اصول مهندسي امنيت
چرخه ی حیات مهندسی امنیت
تهيه خط مشي امنيت IT
سلسله مراتب اهداف، استراتژي و خط مشي
جنبه‌ هاي تشكيلاتي امنيت IT
مديريت امنيت IT
مديريت پيكربندي
مديريت تغييرات
مدیریت مخاطرات
کنترل ‏هاي امنيتي
انواع کنترل های امنیتی
کنترل های فنی
سیستم های اطلاعاتی
سرويس هاي اساسي
روش هاي رمزنگاري
شبكه اختصاصي مجازي (VPN)
زيرساخت كليد عمومي (PKI)
امضاء ديجيتالي
فن آوری بیومتریک 
انواع بيومتريک ها
بیومتریک فیزیولوژیکی
بیومتریک رفتاری  
برخی دلایل عدم توجه به ISMS در ایران 


قسمتی از متن پاورپوینت:
با ارائه اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات در سال 1995، نگرش سيستماتيک به مقوله ايمن‌ سازي فضاي تبادل اطلاعات شکل گرفت. بر اساس اين نگرش، تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمان ها، دفعتاً مقدور نمي‌ باشد و لازم است اين امر به صورت مداوم در يک چرخه ايمن‌ سازي شامل مراحل طراحي، پياده‌ سازي، ارزيابي و اصلاح، انجام گيرد …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

خرید فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

خرید پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

خرید پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دریافت مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

خرید فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

خرید مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از download

دانلود مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

خرید پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دریافت فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دریافت فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

خرید فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

خرید کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از www

دانلود مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

خرید فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

خرید فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

خرید فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دریافت فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

خرید فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دریافت فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دریافت فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از word

دریافت تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

خرید تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود پروژه پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دریافت مقاله پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود فایل پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

خرید کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

دریافت فایل word پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free

خرید تحقیق پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) از free


مطالب تصادفی